[[ 'REGULATIONS_MAIN_TITLE' | translate]]

[[ 'REGULATIONS_MAIN_TITLE_BIG' | translate]]

1. Definicja pojęć

1. Regulamin – niniejszy dokument, który ma na celu określenie praw i obowiązków użytkowników oraz Administratora podczas korzystania z serwisu i aplikacji dostępnych poprzez serwis internetowy Megafile.pl, oraz wszelkie załączniki do Regulaminu wymienione w treści dokumentu;

2. Serwis – serwis Megafile.pl wraz ze wszystkimi składowymi i aplikacjami, znajdujący się pod adresem www.megafile.pl. Działa jako serwis hostujący, zgodnie z dyrektywą 2000/31/WE, dyrektywa o handlu elektronicznym - dyrektywa2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego. Serwis nie przechowuje i nie przetwarza żadnych danych osobowych – na stałe przechowuje jedynie adres e-mail użyty przy rejestracji konta.

3. Administrator – administratorem serwisu jest Megafile.pl kontakt: kontakt@megafile.pl

4. Użytkownik - każda fizyczna osoba, która dokonała pełnej rejestracji i aktywacji konta podając unikalny adres e-mail, login lub skorzystała z opcji logowania poprzez konto w serwisie facebook.com, oraz zaakceptowała regulamin świadczenia usługi.

5. Polecony Użytkownik – Użytkownik serwisu, który zarejestrował się poprzez link lub banner polecający.

2. Postanowienia ogólne

1. Założenie konta w serwisie Megafile.pl jest w pełni darmowe. Stawiamy na Twoje bezpieczeństwo! Wykorzystujemy podczas logowania protokół służący do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych- SSL.

2. Serwis świadczy usługę, która pozwala swoim użytkownikom na dostęp do serwerów zlokalizowanych na całym świecie, usługa świadczona drogą elektroniczną ( w rozumieniu Dyrektywy 2000/31/WE)

3. Aktualna lista obsługiwanych hostingów znajduje się w zakładce „Jak to działa”.

4. Korzystanie z usług premium Serwisu jest płatne. Aktualny cennik transferu znajduje się w zakładce „Kup Transfer” dostępnej po zalogowaniu się.

5. Administrator oświadcza, iż na bieżąco monitoruje poprawne funkcjonowanie serwisu oraz dokłada wszelkich starań, aby Serwis działał bezawaryjnie. Wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać używając formularza w zakładce „Pomoc”.

6. Usługodawca nie rejestruje, nie przechowuje i nie przetwarza żadnych danych osobowych. Dane typu login, adres e-mail są przetwarzane jedynie w ramach sprawnej i prawidłowej rezalizacji usług oferowanych przez Serwis.

7. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, oraz sms newslettera lub innych ofert handlowych i promocyjnych.

8. Dane pobierane przez Użytkowników nie są własnością Serwisu i nie są magazynowane w Serwisie oraz na jego serwerach.

9. Administracja nie ma możliwości ingerencji lub sprawdzenia zawartości danych pobieranych przez Użytkowników.

10. Korzystanie z serwisu oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

3. Korzystanie z usług Serwisu

1. W celu skorzystania z usług Serwisu należy dokonać rejestracji i aktywacji konta w Serwisie. Podczas rejestracji należy podać prawidłowy adres e-mail, nazwę użytkownika, hasło, oraz zaakceptować regulamin.

2. Aby w pełni korzystać z funkcjonalności Serwisu- Użytkownik musi wykupić transfer dokonując wyboru określonego pakietu, lub może skorzystać z kodu doładowującego.

3. Rodzaj pakietu i jego cena określone są w cenniku dostępnym w „Kup Transfer” po zalogowaniu się;

4. Płatność odbywa się za pomocą SMS`a, płatności online lub przelewu bankowego;

5. W celu pobrania plików należy wkleić linki w pole „Dodaj Pliki” i kliknąć przycisk „Dodaj”. Serwis sprawdzi poprawność linku i doda go do listy Użytkownika. Użytkownik będzie mógł pobrać plik na swój komputer od razu po dodaniu pliku do listy.

6. Dozwolone jest używanie akceleratorów wspomagających pobieranie plików gdyż serwis udostępnia linki bezpośrednie. Można dodawać oraz pobierać wiele pików naraz. Linki dodane do listy mogą zostać usunięte przez administratora w przypadku gdy będą nieaktywne lub gdy nie będą używane przez 14 dni.

7. Transfer jest odliczany tylko za dodanie plików do listy na Twoim koncie Megafile. Pobranie plików na dysk Twojego komputera nie odlicza transferu. Transfer rozliczany jest w stosunku- 100% do wszystkich serwisów, oraz 400% do serwisu chomikuj.pl

8. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany stawek rozliczania transferu za pobieranie danych z obsługiwanych serwisów hostingowych;

9. Zabrania się:

 • Używania wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
 • Używanie programów generujących zapytania do serwerów i wszelkiego rodzaju działań mogących zostać uznane jako atak Denial of Service.
 • Wszelkie tego typu działania będą skutkować natychmiastowym usunięciem konta użytkownika bez możliwości zwrotu kosztów wykupionego transferu.

4. Program Partnerski.

1. Każdy zarejestrowany Użytkownik może promować Serwis w zamian za wynagrodzenie w postać dodatkowych punktów partnerskich.

2. Aby promować Serwis należy użyć linku polecającego lub kodu do bannerów znajdujących się w zakładce "Poleć Nas".

3. Użytkownik jest wynagradzany za następujące działania:

 • Rejestracja Poleconego Użytkownika z linku polecającego lub bannera.
 • Doładowanie swojego konta, doładowanie konta Poleconego Użytkownika;

4. Administrator przydzieli Użytkownikowi polecającemu odpowiednią ilość transferu GRATIS- zgodnie z wykazem, który znajduje się w zakładce "Poleć Nas".

5. Program partnerski działa automatycznie w czasie rzeczywistym.

6. Każdy użytkownik korzystający z programu partnerskiego oświadcza, że będzie przestrzegał poniższych zasad:

 • zabrania się rozsyłania wszelkiego rodzaju spamu zawierającego linki Serwisu megafile.pl.
 • zabrania się zakładania fikcyjnych kont celem wyłudzenia transferu.
 • zabrania się nakłaniania osób trzecich do zakładania fikcyjnych kont aby wyłudzić dodatkowy transfer.
 • zabrania się wprowadzania w błąd, lub oferowania coś w zmian za rejestrację w Serwisie osobom trzecim.
 • Administrator serwisu posiada zaawansowane narzędzia do monitoringu nadużyć i zastrzega sobie prawo weryfikowania wszystkich rejestracji pochodzących z programu partnerskiego.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania kont wraz z usunięciem transferu i punktów programu partnerskiego Użytkowników łamiących zasady programu partnerskiego.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany listy działań wynagradzanych punktami, ilości punktów partnerskich przyznawanych za poszczególne działania oraz stawek wymiany punktów na transfer.
 • Wyłudzanie transferu oraz spam jest traktowane jako przestępstwo i musi być zgłaszane przez Administratora do odpowiednich organów ścigania.

5. Odpowiedzialność Serwisu.

1. Serwis nie przechowuje, ani nie udostępnia żadnych plików na swoich serwerach. Jest tylko i wyłącznie pośrednikiem w transferze danych pomiędzy serwerami firm hostingowych, a Użytkownikiem. Administrator prowadzi bieżący nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Serwisu. Administrator nie odpowiada za stały dostęp do stron Serwisu i ich bezbłędnego funkcjonowania ( awarie nie zależne od Administratora)

2. Serwis nie ingeruje w treść plików.

3. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia niekatywnego, lub dodania nowego serwisu hostingowego.

4. Serwis nie bierze odpowiedzialności za:

 • Niewłaściwe lub niezgodne z prawem używanie Serwisu przez Użytkowników.
 • Nieprawidłowe działanie serwisu spowodowane czynnikami od niego niezależnymi.
 • Nieprawidłowe działanie serwisów hostingowych, z których pobierane są dane za pomocą Serwisu.
 • Skutki wynikłe poprzez udostępnienie osobom trzecim loginu oraz hasła niezbędnego do korzystania z serwisu.
 • Zawartość plików pobieranych za pomocą serwisu.
 • Jakiekolwiek szkody spowodowane przez użytkowników łamiących postanowienia niniejszego regulaminu.

5. W każdym wypadku przerwy pracy Serwisu, lub nieprawidłowym funkcjonowaniu- Administrator dołoży wszelkich starań aby jak najszybciej usunąć usterkę i przywrócić Serwis do pełnego i prawidłowego działania.

6. Płatności on-line oraz SMS.

 • Serwis może wprowadzić dodatkowe obostrzenia i blokady w przypadku stwierdzenia prób nadużycia i/lub działania na szkodę Serwisu.
 • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 • Każdy Użytkownik korzystający z usług płatności online oświadcza, iż akceptuje postanowienia regulaminów Dotpay.
 • Rozliczenia transakcji SMS przeprowadzane są za pośrednictwem Smartpay.pl.
 • Każdy Użytkownik korzystający z usług płatności SMS oświadcza, iż akceptuje postanowienia regulaminów Smartpay.pl.

7. Reklamacje.

 • Reklamacje można składać drogą internetową na adres kontakt@megafile.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, nazwę konta użytkownika w Serwisie, adres e-mail jak również dokładny opis i powód zgłoszenia reklamacji.
 • Przedmiotem reklamacji może być jedynie niezgodne z warunkami niniejszego Regulaminu, wykonywanie umowy przez Serwis Megafile.pl. Przedmiotem reklamacji nie mogą być jakiekolwiek okoliczności czy też działania podmiotów lub Serwisu, za które Serwis nie odpowiada.
 • Administrator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni, od dnia jej otrzymania. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeśli Administrator nie ma możliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, jednak za wcześniejszym poinformowaniem Użytkownika. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora jest ostateczne, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Administratora.
 • Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować na następujący adres e-mail: kontakt@megafile.pl.

8. Zakończenie korzystania z Serwisu.

 • Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Usług Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu.
 • Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Usług Serwisu (blokując lub usuwając jego konto) jak również może ograniczyć jego dostęp do Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:
  • podał w trakcie rejestracji w ramach Serwisu dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  • dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  • naruszy zasady określone w pkt 3.9;
  • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Administratora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub/i ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Serwisu Megafile.pl;
 • Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Usług Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w ramach Serwisu bez uprzedniej zgody Administratora.
 • Administrator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług. W takim przypadku zarejestrowani Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem na głównej stronie Serwisu.
 • Użytkownikowi, którego konto zostanie zablokowane lub usunięte nie jest zwracana proporcjonalna opłata za niewykorzystany Transfer dostępny na koncie Użytkownika.

9. Postanowienia końcowe

 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 • Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty wejścia w życie niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku braku akceptacji nowych postanowień niniejszego regulaminu, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.
 • Użytkownik oświadcza, iż jest świadomym, że pliki, których pobieranie umożliwia Witryna mogą w konkretnym przypadku stanowić przedmiot praw wyłącznych, w szczególności praw autorskich, praw ochronnych na znak towarowy, praw z rejestracji wzoru przemysłowego i prawa do wizerunku.
 • Korzystanie z Witryny odbywa się na wyłączne ryzyko osób korzystających. Administracja nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób korzystających z Witryny za żadne, pośrednie lub bezpośrednie, straty lub szkody, utratę jakichkolwiek danych, zysków, przychodów, przedsięwzięć jakkolwiek byłaby ona spowodowana, za wyjątkiem szkody wynikającej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administracji lub jego pracowników. Administracja nie odpowiada również za jakiekolwiek uchybienia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy spowodowane okolicznościami, za które zgodnie z prawem nie ponosi on odpowiedzialności.

Polityka Prywatności

Dane Osobowe

Serwis nie przechowuje i nie przetwarza żadnych danych osobowych – na stałe przechowuje jedynie adres e-mail użyty przy rejestracji konta dla celów poprawnego działania i świadczenia Usług Serwisu.

Użytkownik w każdej chwili możę żądać zmiany, dodania lub usunięcia swoich danych.

Niezapowiedziane Wiadomości

Serwis Megafile.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, które poprawnie zarejestrowały się w Serwisie i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Serwis Megafile.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług, promocji, konkursów i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Serwis megafile.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia, lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

© [[ 'COPYRIGHTS_TEXT' | translate ]] Dotpay